четвер, 2 квітня 2020 р.

Дисципліна " Комп'ютерні технології з основами програмування"
Лекція 10

Тема: Комп’ютерні мережі. Мережа Internet.
План
   1.     Класифікація комп’ютерних мереж.
2.     Локальні комп'ютерні мережі і їхні можливості.
3.     Топологія ЛКМ і методи доступу до каналів зв'язку.
4.     Комп’ютерна мережа Internet. Структура Internet.
5.      Протокол TCP/IP. IP-адреси. Доменне ім’я. 
6.     Служби Internet. Підключення до  Internet. 
7.     Internet-браузери, пошук інформації.


Детальніше
Презентація
Самостійна робота
Лабораторна робота № 20
Лабораторна робота № 21

середа, 18 березня 2020 р.

Дисципліна " Комп'ютерні технології з основами програмування"
Лекція 9
Конструювання обчислень в середовищі MathСAD.
План
1. Характеристика та можливості пакету Mathcad. Вікно програми Mathcad.
2. Головне меню. Панелі інструментів. Текстовий блок, блок формул, графічний блок.
3. Типи даних. Операції виведення та присвоєння. Стандартні функції. Функції
користувача.
4. Поняття про ранжируванні змінні. Матриці та вектори. Символьні обчислення.
5. Розв’язок рівнянь та систем рівнянь.
6. Побудова графіків.

Детальніше
Презентація
Відео знайомство з програмою
відео розв'язок рівнянь і систем рівнянь
відео графіки
Лабораторна робота № 17
Лабораторна робота № 18
Лабораторна робота № 19


середа, 11 березня 2020 р.

Дисципліна " Комп'ютерні технології з основами програмування"
Лекція 8
Тема: Графічний редактор AutoCAD.
1. Завантаження, структура вікна. 
2. Команди оформлення креслень. 
3. Виставлення розмірів. 
4. Креслення контурів технічних деталей.
Детальніше
Додатково
Відео 1
Відео 2
Лабораторна робота 15
Лабораторна робота 16