четвер, 2 квітня 2020 р.

Дисципліна " Комп'ютерні технології з основами програмування"
Лекція 10

Тема: Комп’ютерні мережі. Мережа Internet.
План
   1.     Класифікація комп’ютерних мереж.
2.     Локальні комп'ютерні мережі і їхні можливості.
3.     Топологія ЛКМ і методи доступу до каналів зв'язку.
4.     Комп’ютерна мережа Internet. Структура Internet.
5.      Протокол TCP/IP. IP-адреси. Доменне ім’я. 
6.     Служби Internet. Підключення до  Internet. 
7.     Internet-браузери, пошук інформації.


Детальніше
Презентація
Самостійна робота
Лабораторна робота № 20
Лабораторна робота № 21

середа, 18 березня 2020 р.

Дисципліна " Комп'ютерні технології з основами програмування"
Лекція 9
Конструювання обчислень в середовищі MathСAD.
План
1. Характеристика та можливості пакету Mathcad. Вікно програми Mathcad.
2. Головне меню. Панелі інструментів. Текстовий блок, блок формул, графічний блок.
3. Типи даних. Операції виведення та присвоєння. Стандартні функції. Функції
користувача.
4. Поняття про ранжируванні змінні. Матриці та вектори. Символьні обчислення.
5. Розв’язок рівнянь та систем рівнянь.
6. Побудова графіків.

Детальніше
Презентація
Відео знайомство з програмою
відео розв'язок рівнянь і систем рівнянь
відео графіки
Лабораторна робота № 17
Лабораторна робота № 18
Лабораторна робота № 19


середа, 11 березня 2020 р.

Дисципліна " Комп'ютерні технології з основами програмування"
Лекція 8
Тема: Графічний редактор AutoCAD.
1. Завантаження, структура вікна. 
2. Команди оформлення креслень. 
3. Виставлення розмірів. 
4. Креслення контурів технічних деталей.
Детальніше
Додатково
Відео 1
Відео 2
Лабораторна робота 15
Лабораторна робота 16


Дисципліна " Комп'ютерні технології з основами програмування"
Лекція 7

Тема:  Комп'ютерна графіка. Види комп’ютерної графіки.
План
            1.  Поняття комп'ютерної графіки. 
            2. Види комп’ютерної графіки.

Детальніше
Презентація
Самостійна робота

Дисципліна " Комп'ютерні технології з основами програмування"
Лекція 6
Редактор презентацій Power Point.
1. Створення презентації. 
2. Принципи стильового оформлення презентації. Дизайн слайда.
3. Анімація, звукове оформлення. Рух об’єктів за заданими траєкторіями.

Детальніше
Відео
Самостійна робота
Лабораторна робота № 13
Лабораторна робота № 14

вівторок, 10 березня 2020 р.

Дисципліна " Комп'ютерні технології з основами програмування"
Лекція 5
Тема: Системи управління базами даних
План
1. Загальна характеристика СУБД, таблиці, форми, запити, поля, режими роботи з базами даних.

2. Введення даних у таблиці, сортування, пошук і фільтрація даних.
3. Створення таблиць, форм, запитів і звітів за допомогою майстрів.(самостійне вивчення)
4. Зв’язування таблиць.

Лабораторна робота № 10
Лабораторна робота № 11
Лабораторна робота № 12

Дисципліна " Комп'ютерні технології з основами програмування"
Лекція 4
Табличний процесор.
1. Використання формул і функцій. 
2. Абсолютні, відносні та мішані посилання у формулах. Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул.

Детальніше
Презентація
відео формули
відео побудова графіків
Самостійна робота
Навчальний посібник із зведених таблиць
Лабораторна робота №7
Лабораторна робота №8
Лабораторна робота №9

пʼятниця, 6 березня 2020 р.

Дисципліна " Комп'ютерні технології з основами програмування"
Лекція 3
Тема: Текстовий процесор
План.
1. Програми для роботи з текстовими документами.
2. Текстовий процесор, вставка графічних об’єктів,
оформлення сторінок, введення математичних формул.
3. Засоби автоматизації вводу і заповнення документів.
4. Номера сторінок, колонтитули, виноски і примітки, гіперпосилання.
Самостійна робота
відео  Таблиці
відео Параметри документа
Лабораторна робота № 6
Дисципліна " Комп'ютерні технології з основами програмування"
Лекція 2
Сервісне програмне забезпечення
1.     Програми обслуговування дисків.
2.     Перевірка дисків, дефрагментація, відновлення системи,
очистка диска. Форматування диска.
3.     Архівація інформації.
4.     Комп’ютерні віруси та методи боротьби з ними.

      
 Презентації:
          Сервісні програми ОС
        Комп'ютерні віруси
Дисципліна " Комп'ютерні технології з основами програмування"

Лекція 1
План
1. Вступ. Зміст та роль дисципліни «Комп’ютерні технології з основами програмування».
2. Роль комп’ютерних технологій у формуванні техніка-механіка с.-г.  виробництва.
3. Тенденції розвитку новітніх комп’ютерних технологій.
4. Впровадження сучасних комп’ютерних технологій в сільському господарстві.
5. Характеристика сучасних технічних засобі обробки інформації.
6. Техніка безпеки при роботі з ПК.