Інформатика

1 курс Дисипліна "Інформатика"
       Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vusl_k@ukr.net  або   на вайбер 

 Підручник  "Інформатика"  10(11) кл  Ривкін Й.Я. та ін. або тут

Додатково
Підручник "Інформатика" (підручник для класів із поглибленим вивченням інформатики). Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О.
(авт. О.О.Бондаренко, В.В.Ластовецький, О.П.Пилипчук, Є.А.Шестопалов)
Інформатика 10 клас академічний рівень
(авт. Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакадько)
Інформатика 11 клас рівень стандарт
(авт. Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакадько)
Інформатика 11 клас академічний рівень
(авт. Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакадько)
Інформатика 10 клас рівень стандарт
(авт. Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузмінська)
Інформатика 11 клас рівень стандарт
(авт. Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузмінська)
Прикладна інформатика
(авт. Б. С. Бусигін, Г. М. Коротенко, Л. М. Коротенко)
(авт. В.Руденко, Н.Речич, В.Потієнко)

Розділ 1. Інформаційні технології в суспільстві.


Заняття 1. Інформаційні технології у суспільстві. (Лекція)
План
1. Інформація, повідомлення, дані
2. Інформаційні процеси
3.Основні складові та ознаки сучасного суспільства
4. Сучасні інформаційні технології.
5. Людина в інформаційному суспільстві
Презентація " Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси"
Презентація "Техніка безпеки"
Презентація "Сучасні ІТ"
Тест "Інформаційні технології в суспільстві"
Тест "Техніка безпеки в комп'ютерному класі"
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд стор. 5-9 
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 9 
Виконати завдання: стор. 9
                                                    
                                            
Заняття 2. Інформаційна безпека. 
Навчання та професії в інформаційному суспільстві. (Лекція)

План
1. Проблеми інформаційної безпеки
2. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення
3. Навчання в Інтернеті.
4. Професії майбутнього – аналіз тенденцій на ринку праці
5. Роль інформаційних технологій в роботі сучасного працівника Комп’ютерно-орієнтовані засоби діяльності.
Презентація " Проблеми  інформаційної безпеки. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення"
Презентація "Комп'ютерно - орієнтовані засоби планування"
Тест  "Основи інформаційної системи"
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор.10-18
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 14 
Виконати завдання: стор. 13

 Інтернет комерція. Електронне урядування.  Штучний інтелект. 
План
1. Інтернет-маркетинг 
2. Інтернет-банкинг 
3. Системи електронного урядування 
4. Штучний інтелект Інтернет речей.Smart-технології та технології колективного інтелекту.

Презентація " Інтернет- маркетинг та інтернет -банкінг"
Презентація "Штучний інтелект"
Тест  "Інтернет-маркетинг та інтернет-банкінг" 
Тест "Штучний інтелект"
Д/з. Опрацювати підручник Ривкінд  стор.  23-35 
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 35 
Виконати завдання: стор. 35


Заняття 3. Навчання в Інтернеті. 
Професії майбутнього. (Практична робота 1)

Презентація " Навчання в Інтернеті"
Д/з. Опрацювати підручник Ривкінд  стор.15-17
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vusl_k@ukr.net  або   на вайбер                     

Розділ 2. Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація  


Заняття 4. Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. 
Комп'ютерний експертимент. 
План 
1. Моделі і моделювання. Класифікація моделей. 
2. Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів.
3. Комп'ютерний експеримент. 
4. Основи статистичного аналізу даних.Презентація
Презентація до теми
Тест " Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний 
експеримент
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд стор. 36-48
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 41 
Виконати завдання: стор. 42-  пит. а

Відеоматеріали 1 до практичної роботи
Відеоматеріали 2 до практичної роботи
Інтерактивна вправа + тест . (Почати тест.....)
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд стор.42-48
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vusl_k@ukr.net  або   на вайбер 


Заняття 5.  Візуалізація рядів даних. 
Створення діаграм.  Аналіз даних.

План 
1. Візуалізація рядів і трендів даних.
2. Інфографіка. Відеоматеріали тут
3. Розв'язування рівнянь і систем рівнянь, оптимізаційних задач. (Ривкінд стор. 69-71)
4. Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків. (Ривкінд стор. 71-74). Практична робота 

Презентація до заняття
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд стор.49-56
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 56
Виконати завдання на ПК: стор. 56-  пит. 2

                                                         
                                                          
Заняття 6. Обчислення та аналіз даних фінансових розрахунків(Практична робота 2)

Практична робота Задача 2,   Задача 3
Відеоматеріали до Задачі 2 
Відеоматеріали до Задачі 3
Інтерактивна вправа + тест . (Почати тест.....)
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд стор. 57-64
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vusl_k@ukr.net  або   на вайбер
 Заняття 7. Розв'язування задач з різних предметних галузей (Практична робота 34)
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд 69-74 
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 74 - пит.1
Виконати задачу: стор. 74-  пит. 7
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vusl_k@ukr.net  або   на вайбер


Розділ 3. Системи керування базами  даних.
Заняття 8. Поняття  бази даних
 і  систем  керування базами даних,  їх призначення.
План
1. Поняття бази даних 
2. Поняття систем керування базами даних 
3. Призначення баз даних і СКБД Модель «сутність-зв'язок» предметної області.
Презентація до заняття
Відеоуроки до теми Бази даних Access
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд 75-81
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 81 - пит.2, 5
Виконати задачу: стор. 81-  пит. 3Заняття 9. Реляційні   бази даних, їхні обєкти.
План
1. Поняття реляційної бази даних. 
2. Об’єкти реляційної бази даних. 
3. Створення таблиць. 
4. Введення і редагування даних різних типів. 
5. Впорядкування, пошук і фільтрування даних. Запити на вибірку даних.
Презентація до заняття
ТЕСТ (Почати тест)
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд 82-86; стор. 84-85
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 85 - пит. 2
Виконати задачу: стор. 86-  пит. 2

Заняття 10. Створення таблиць. введення і редагування 
даних різних типів (Практична робота 4)
Практична робота 
Задача 1                                    Відеоматеріали до задачі 1
Задача 2                                    Відеоматеріали до задачі 2                                  Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 75-81
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vusl_k@ukr.net  або   на вайбер

Заняття 11. Створення і опрацювання таблиць. Запити на вибірку (Практична робота 5)
Практична робота 
Задача                                     Відеоматеріали до задачі
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 103-106
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vusl_k@ukr.net  або   на вайбер


Розділ 4. Мультимедійні та гіпертекстові документи

Заняття 12. Технології опрацювання мультимедійних даних.
План
1. Технології опрацювання мультимедійних даних. Теоретичний матеріал
2. Проектування та створення об’єктів мультимедіа. Презентація

Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 108-136
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 130
Виконати задачу: стор.  138 Відео до задачі

Заняття 13. Опрацювання відеоданих (Практична робота 6)
Відепматеріали до практичної роботи
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vusl_k@ukr.net  або   на вайбер

Заняття 14. Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа.
План
1. 
Системи керування вмістом для веб-ресурсів.  Теоретичний матеріал
2. Створення та адміністрування сайту. Теоретичний матеріал
3. Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа
4. Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці.
Додатковий матеріал Веб-технології
Урок 1. Веб-дизайн та веб-розробка    Відео

Урок 2. Структура web-сторінки         Відео
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 115-118, 131-138
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор.  136


Заняття 15. Створення веб-сторінки сайту. Мова НТML
 (Практична робота 7)
Завдання 2        Відеоматеріали до завдання 2
Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 114-119
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vusl_k@ukr.net  або   на вайбер


Заняття 16. Створення та адміністрування сайту через СКС 
(Практична робота 8)
Завдання 1                          Відеоматеріали до завдання 1
Завдання 2                        
          Д/з. Опрацювати підручник  Ривкінд  стор. 122-128
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vusl_k@ukr.net  або   на вайбер

(Вибірковий модуль)
Основи електронного документообігу
Розділ 5. Документи та документообіг
Вибірковий модуль. Інформатика 10 клас. Електронний документообігЗаняття 20. Поняття  документу. Документообіг.
План
1.Поняття документу. 
2. Призначення та класифікація документів. 
3. Документообіг. 
4. Загальні правила оформлення документів. 
5. Стиль ділового листування. Логічні елементи тексту та порядок його викладення
Презентація до теми "Поняття документу. Призначення та класифікація..."
Д/з. Опрацювати  Підручник "Інформатика" (підручник для класів із поглибленим вивченням інформатики). Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О.  стор. 12-21
Дайте відповіді на запитання: стор.  13


Заняття 21. Шаблони та формуляр-зразки документа. 
Реквізити документа.
План
        1. Шаблони та формуляр-зразки документа. Презентація
        2. Реквізити документа
        3. Правила оформлення сторінки.
        4. Оформлення бібліографічних списків та покажчиків. Презентація 
        5. Правила та вимоги оформлення письмової роботи Стандарти та уніфіковані системи документації.
Теоретичний матеріал до теми
Практичне завдання 
Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал

Заняття 22. Використання шаблону та формуляр-зразка документа (Практична робота 9)
Завдання 1 практичної роботи
Завдання 2 практичної роботи
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vusl_k@ukr.net  або   на вайбер

Заняття 23. Оформлення письмової роботи зі створенням бібліографічних списків та покажчиків (Практична робота 10)
Завдання 1 практичної роботи
Завдання 2 практичної роботи                           Презентація до завдання 2
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vusl_k@ukr.net  або   на вайбер

Розділ 6. Технічні та програмні засоби обробки документів та інформації 

Заняття 24. Системи управління електронними документами.
План
1. Системи управління електронними документами.
2. Технічні засоби обробки документів та інформації. Теоретичний матеріал
3. Класифікація офісної техніки. Засоби створення, зберігання, обробки, копіювання і транспортування документів. 
Теоретичний матеріал
Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати інтерактивну вправу 

Заняття 25. Програмні засоби обробки документів та інформації.
План
1. Програмні засоби обробки документів та інформації.
2. Види систем обробки текстів.
3.  Комунікаційні технології.
Теоретичний матеріал
Д/з. Опрацювати теоретичний матеріал

Заняття 26. Створення та пересилання документів (Практична робота 11)
Завдання 1 до практичної роботи
Завдання 2  до практичної роботи
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vusl_k@ukr.net  або   на вайбер

Заняття 27. Створення ділових документів (Практична робота 12)
Завдання до практичної роботи
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vusl_k@ukr.net  або   на вайбер

Заняття 28. Автоматизація процесів створення і форматування документів (Практична робота 13)
Завдання 1 до практичної роботи
Завдання 2 до практичної роботи ст.5
Теоретичний матеріал
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vusl_k@ukr.net  або   на вайбер

Заняття 29. Дії з об’єктами (Практична робота 14)
Завдання до практичної роботи ст. 38
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vusl_k@ukr.net  або   на вайбер

Заняття 30. Колективна робота над великим документом (Практична робота 15)
Завдання до практичної роботи 
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vusl_k@ukr.net  або   на вайбер

Заняття 31. Створення   комп’ютерних бюлетенів та буклетів (Практична робота 16)
Завдання до практичної роботи 
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vusl_k@ukr.net  або   на вайбер

Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ
Презентації да занять по темі перегляд

Заняття 32. Електронний документ. Електронний документообіг.
План
1. Електронний документ, його ознаки та правовий статус.
2. Електронний документообіг. Електронний цифровий підпис.
3. Особистий та відкритий ключі. Сертифікат відкритого ключа
4. OCR-технології для розпізнавання паперових документів.
5. Передавання і зберігання електронних документів.
6. Забезпечення конфіденційності електронних документів. Електронний офіс.
Презентація до 1 та 2 питання плану
Презентація  до 3 та 4 питання плану
Презентація  до 5 та 6 питання плану


Заняття 33. Маніпулювання електронними документами (Практична робота 17)

Завдання до практичної роботи

Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vusl_k@ukr.net  або   на вайбер

Заняття 34. Виконання індивідуальних та колективних проектів (Практична робота 18)
Завдання до практичної роботи
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту: vusl_k@ukr.net  або   на вайбер

Заняття 35.
Підсумковий контроль з Модуля 3


Базовий модуль тут

Вибірковий Модуль. Основи електронного документообігу (17 год.)

Вибірковий Модуль. Основи інформаційної безпеки (17 год.)

Вибірковий Модуль. Графічний дизайн (35 год)
Немає коментарів:

Дописати коментар