Інформатика

1 курс Дісипліна "Інформатика"
       Виконані завдання надсилайте на електронну пошту:  vusl_k@ukr.net або на вайбер  

 Підручник   "Інформатика" 10(11) кл Ривкінд Й.Я. та ін. або тут

Додатково
Підручник "Інформатика"  (підручник для класів із поглибленим вивченням інформатики). Руденко В.Д., Речіч Н.В., Потієнко В.О.
(авт. О.О.Бондаренко, В.В.Ластовецький, О.П.Пилипчук, Є.А.Шестопалов)
Інформатика 10 клас академічний рівень
(авт. Чернікова, В. В. Шакадько)
Інформатика 11 клас рівень стандарт
(авт. Й. Я. Рівкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакадько)
Інформатика 11 клас академічний рівень
(авт. Й. Я. Рівкінд, Т. І. Лисенко, Л. О. Чернікова, В. В. Шакадько)
Інформатика 10 клас рівень стандарт
(авт. Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г .Кузмінська)
Інформатика 11 клас рівень стандарт
(авт. Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузмінська)
Прикладна інформатика
(авт. Коротенко)
(авт. В.Руденко, Н.Речич, В.Потієнко)

Розділ 1. Інформаційні технології в суспільстві.


Заняття 1. Інформаційні технології в суспільстві. ( Лекція)
План
1. Інформація, повідомлення, дані
2. Інформаційні процеси
3.Основні складові та ознаки сучасного суспільства
4. Сучасні інформаційні технології.
5. Людина в інформаційному суспільстві
Презентація  " Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси"
Презентація  "Техніка безпеки"
Презентація  "Сучасні ІТ"
Тест  "Інформаційні технології в суспільстві"
Тест  "Техніка безпеки в комп'ютерному класі"
Д/з . Опрацювати підручник Ривкінд  стор .  5-9 
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор.
Виконати завдання: стор. 9
                                                    
                                            
Заняття  2. Інформаційна безпека. 
Навчання та професії в інформаційному суспільстві. ( Лекція)

План
1. Проблеми інформаційної безпеки
2. Загрози під час роботи в Інтернеті та їх уникнення
3. Навчання в Інтернеті.
4. Професії майбутнього – аналіз тенденцій на ринку праці
5. Роль інформаційних технологій у роботі сучасного працівника Комп'ютерно-орієнтовані засоби діяльності.
Презентація  " Проблеми інформаційної безпеки. Загрози при роботі в Інтернеті та їх уникнення"
Презентація " Комп'ютерно - орієнтовані засоби планування"
Тест   "Основи інформаційної системи"
Д/з . Опрацювати підручник Ривкінд стор. 10 - 18
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 14 
Виконати завдання: стор. 13

 Інтернет комерція. Електронне урядування. Штучний інтелект. 
План
1. Інтернет-маркетинг 
2. Інтернет-банкінг 
3. Системи електронного урядування 
4. Штучний інтелект Інтернет речей. Smart-технології та технології колективного інтелекту.

Презентація  "  Інтернет-маркетинг та інтернет-банкінг"
Презентація  " Штучний інтелект"
Тест   " Інтернет-маркетинг та інтернет-банкінг" 
Тест  " Штучний інтелект"
Д/з . Опрацювати підручник Ривкінд стор.  23-35 
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 35 
Виконати завдання: стор. 35


Заняття 3.  Навчання в Інтернеті. 
Професії майбутнього. ( Практична робота 1)

Презентація "   Навчання в Інтернеті"
Д/з.  Опрацювати підручник Ривкінд стор. 15-17
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту:  vusl_k@ukr.net  або на вайбер                      

Розділ 2. Моделі та моделювання. Аналіз та візуалізація  


Заняття 4 . Комп'ютерне моделювання об'єктів та процесів. 
Комп'ютерний експертимент. 
План 
1. Моделі та моделювання. Класифікація моделей. 
2. Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів.
3. Комп'ютерний експеримент. 
4. Основи статистичного аналізу даних. Презентація
Презентація  до теми
Тест "  Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний 
експеримент
Д/з . Опрацювати підручник Ривкінд  стор.  36-48
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 41 
Виконати завдання: стор. 42 - піт. а

Відеоматеріали  1 до практичної роботи
Відеоматеріали  2 до практичної роботи
Інтерактивна вправа + тест  . (Почати тест.....)
Д/з . Опрацювати підручник Ривкінд  стор . 42-48
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту:  vusl_k@ukr.net  або на вайбер  


Заняття 5.  Візуалізація рядів даних.  
Створення діаграм. Аналіз даних.

План 
1. Визуалізація рядів та трендів даних.
2. Інфографіка. Відеоматеріали тут
3. Розв'язування рівнянь та систем рівнянь, оптимізаційних завдань. 
( Рівкінд стор. 69-71)
4. Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків. ( Рівкінд стор. 71-74). Практична робота 

Презентація  до заняття
Д/з . Опрацювати підручник Ривкінд  стор . 49-56
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 56
Виконати завдання на ПК: стор. 56 - піт. 2

                                                         
                                                          
Заняття 6. Обчислення та аналіз даних фінансових розрахунків (Практична робота 2)

Практична робота Завдання 2 ,    Завдання 3
Відеоматеріали  до  Задачі 2 
Відеоматеріали  до  Задачі 3
Інтерактивна вправа + тест  .  (Почати тест.....)
Д/з . Опрацювати підручник Ривкінд  стор . 57-64
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту:  vusl_k@ukr.net  або на вайбер 
 Заняття 7 . Розв'язування задач з різних предметних галузей   (Практична робота 34)
Д/з . Опрацювати підручник Рівкінд 6 9-74 
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 74 - пит.1
Виконати завдання: Стор. 74 - піт. 7
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту:  vusl_k@ukr.net  або на вайбер 


Розділ 3. Системи управління базами даних.
Заняття 8 . Поняття бази даних
 та систем управління базами даних,   їх призначення.
План
1. Поняття бази даних 
2. Поняття систем управління базами даних 
3. Назначення баз даних та СУБД Модель «сутність-зв'язок» предметної області.
Презентація  до заняття
Відеоуроки до теми  Бази даних Access
Д/з . Опрацювати підручник Рівкінд  75-81
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 81 – піт.2, 5
Виконати завдання: Стор. 81 - піт. 3Заняття 9. Реляційні бази даних, їх об'єкти.
План
1. Поняття реляційної бази даних. 
2. Об'єкти реляційної бази даних. 
3. Створення таблиць. 
4. Введення та редагування даних різних типів. 
5. Впорядкування, пошук та фільтрування даних. Запит на вибірку даних.
Презентація  до заняття
ТЕСТ (Почати тест) 
Д/з . Опрацювати підручник Рівкінд  82-86 ; Стор. 84-85
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 85 – піт. 2
Виконати завдання: Стор. 86 - піт. 2

Заняття 10. Створення таблиць. введення та редагування 
даних різних типів  ( Практична робота 4)
Практична робота 
Задача 1                                    Відеоматеріали до задачі 1
Задача 2                                     Відеоматеріали до задачі 2Д/з. Опрацювати підручник Ривкінд стор. 75-81                                  
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту:  vusl_k@ukr.net  або на вайбер 

Заняття 11. Створення та опрацювання таблиць. Запити на вибірку  (Практична робота 5)
Практична робота 
Задача                                      Відеоматеріали  до завдання
Д/з . Опрацювати підручник Ривкінд стор. 103-106
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту:  vusl_k@ukr.net  або на вайбер 


Розділ 4. Мультимедійні та гіпертекстові документи

Заняття 12.  Технології опрацювання мультимедійних даних.
План
1. Технології опрацювання мультимедійних даних. Теоретичний матеріал
2. Проектування та створення об'єктів мультимедіа. Презентація

Д/з . Опрацювати підручник Ривкінд стор. 108-136
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 130
Виконати завдання: Стор. 138 Відео до завдання

Заняття 13. Опрацування відеоданих  (Практична робота 6)
Відепматеріали до практичної роботи
Д/з . Опрацювати підручник Ривкінд стор. 
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту:  vusl_k@ukr.net  або на вайбер 

Заняття 14.  Поняття про мову розмічення гіпертекстового документа.
План
1. 
Системи управління вмістом для веб-ресурсів.  Теоретичний матеріал
2.  Створення та адміністрування сайту. Теоретичний матеріал 
3. Поняття про мову розмічення гіпертекстового документа
4. Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці.
Додатковий матеріал Веб-технології
Урок 1. Веб-дизайн та веб-розробка     Відео

Урок 2. Структура web-сторінки          Відео
Д/з . Опрацювати підручник Ривкінд стор. 115-118, 131-138
Робота в зошиті
Дайте відповіді на запитання: стор. 136


Заняття 15.  Створення веб-сторінки сайту. Мова НТML
 ( Практична робота 7)
Завдання 2        Відеоматеріали до завдання 2
Д/з . Опрацювати підручник Ривкінд стор. 114-119
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту:  vusl_k@ukr.net  або на вайбер 


Заняття 16.  Створення та адміністрування сайту через СКС 
( Практична робота 8)
Завдання  1                          Відеоматеріали до завдання 1
Завдання 2                        
          Д/з . Опрацювати підручник Ривкінд стор. 122-128
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту:  vusl_k@ukr.net  або на вайбер 

(Вибірковий модуль)
Основи електронного документообігу
Розділ 5. Документи та документообіг
Вибірковий модуль. Інформатика 10 клас. Електронний документообігЗаняття 18. Поняття документа. Документообіг.
План
1.Поняття документу. 
2. Призначення та класифікація документів. 
3. Документообіг. 
4. Загальні правила оформлення документів. 
5. Стиль ділового листування . Логічні елементи тексту та порядок його викладення
Презентація до теми "Поняття документа. Призначення та класифікація..."

6. Шаблоні та формуляр-зразки документа. Презентація       
7.  Реквізити документа        
8. Правила оформлення сторінки.        
9. Оформлення бібліографічних списків та покажчиків. Презентація      
10.  Правила та вимоги оформлення письмової роботи Стандарти та уніфіковані системи документації.
        
Презентація  до теми


Д/з . Опрацювати   Підручник "Інформатика"  (підручник для класів із поглибленим вивченням інформатики). Руденко В.Д., Речіч Н.В., Потієнко В.О.   Стор. 12-21
Дайте відповіді на запитання: стор. 13


Заняття 19.  Використання шаблону та формуляр-зразка документа  ( Практична робота 9)
Завдання  1 практичної роботи
Завдання  2 практичної роботи
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту:  vusl_k@ukr.net  або на вайбер 

Заняття 20.  Оформлення письмової роботи зі створенням бібліографічних списків та указівників  ( Практична робота 10)
Завдання 1  практичної роботи
Завдання 2 практичної роботи      Презентація      
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту:  vusl_k@ukr.net  або на вайбер 

Розділ 6. Технічні та програмні засоби обробки документів та інформації 

Заняття 21.  Системи керування електронними документами.
План
1. Системи керування електронними документами.  теоретичний матеріал
2. Технічні засоби обробки документів та інформації. Теоретичний матеріал
3. Програмні засоби обробки документів та інформації. 
Теоретичний  матеріал

Класифікація офісної техніки. Засоби створення, зберігання, обробки, копіювання та транспортування документів. Теоретичний матеріал
Навчальні відео до заняття відео 1    та відео 2
Д/з . Опрацювати теоретичний матеріал
Виконати інтерактивну вправу 

Заняття 22.  Створення ділових документів (Практична робота 11)
Завдання  до практичної роботи

Заняття 23.    Дії з об'єктами. Колективна робота над великим документом   (Практична робота 12)
Завдання до роботи ст. 38 
Завдання  до практичної роботи 
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту:  vusl_k@ukr.net  або на вайбер 

Заняття 24.  Створення комп'ютерних бюлетенів та буклетів    (Практична робота 13)
Завдання до практичної роботи  
Виконані завдання надсилайте на електронну пошту:  vusl_k@ukr.net  або на вайбер 

Розділ 7.  ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ
Презентації та зайняти по темі  перегляд

Заняття 25.  Електронний документ. Електронний документообіг.
План
1. Електронний документ, його ознаки та правовий статус. Теоретичний матеріал
2. Електронний документообіг. Електронний цифровий підпис.
3. Особистий та відкритий ключі. Сертифікат відкритого ключа. Теоретичний матеріал
4. OCR-технології для розпізнавання паперових документів.
5. Передавання та зберігання електронних документів.
6. Забезпечення конфіденційності електронних документів. Електронний офіс. Теоретичний матеріал
Презентація  до 1 та 2 питання плану
Презентація   до 3 та 4 питання плану
Презентація   до 5 та 6 питання плану


Заняття 26.  Створення та пересилання документів. Виконання індивідуальних та колективних проектів. (Практична робота 14)

Завдання  1 до практичної роботи

Завдання 2   до практичної роботи

Виконані завдання надсилайте на електронну пошту:  vusl_k@ukr.net  або на вайбер 

                                                             (Вибірковий модуль)
         Графічний дизайн (36 рік)
Підручник Інформатика 10 кл. Профільний рівень. В.Руденко, Н.Речич, В.Потієнко. Харків, Ранок. 2019

Розділ 8. Графічний дизайн. 
Заняття 27.  Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації.
План
1. Історія графічної культури. Дизайн та його тенденції. Презентація
2. Ілюстрація. Цифрове мистецтво.  Презентація
3. Сучасна реклама та фірмовий стиль: напрямки, стилі, тренди. Презентація
Додатково Типографіка, шрифти   Відео
4. Електронні та друковані портфоліо. Теорія   Презентація

Заняття 28-29  Створення електронного та друкованого портфоліо. (Практична робота 15-16)
Завдання   до практичної роботи

Розділ 9. РАСТРОВА ГРАФІКА
Заняття 30. Растова графіка.
План
1. Характеристики зображення та засобів його відтворення.  Презентація
2. Растровий графічний редактор як інструмент дизайну.
3. Основні інструменти для малювання. Інструменти виділення. 
4. Концепція побудови пошарового зображення. Робота з шарами. Презентація. Трансформація об'єктів. Створення колажів. Прийми колажування. Ретуш та художня обробка зображень
Теоретичний матеріал 2
Відео . Завантаження та встановлення растрового графічного редактора GIMP 


Заняття 31  Створення пошарового зображення. (Практична робота 17)
Практичне завдання 1.  Тема: Інструменти малювання у GIMP. перейти 
Практичне завдання 2. Тема:  робота з шарами  у середовищі GIMP. перейти 
фото до практичного завдання 2
Додаткове практичне завдання

Заняття 32  Створення колажу (Практична робота 18)
До практичної роботи скачати фото 1 і фото 2


Заняття 33  Робота з текстом. Робота з виділеними областями.  ( Практична робота 19)
Практичне завдання 1
Практичне  завдання 2

Розділ 10. ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ ТА ДИЗАЙНУ
Заняття 34  Основи композиції та дизайну
План
1. Теорія кольору. Колористика. 
2. Основи теорії дизайну. Стиль та композиція в дизайні
3. Поняття бренду, брендингу. Елементи фірмового стилю. Айдентіка.  
4. Створення логотипів. Символі та образи. Художній образ. 
Презентація до 1 питання
Презентація до 2 питання
Презентація до 3 питання
Презентація до 4 питання


Заняття 35  Створення логотипів ( Практична робота 20)

Завдання до практичної роботи
Теоретичний матеріал
Практична робота. Створення логотипів у пр. Canva

Розділ 11. ВЕКТОРНА ГРАФІКА
Заняття 36. Векторна графіка.
План
1. Векторний графічний редактор як інструмент для дизайну. Презентація.
2. Основні інструменти для малювання у векторному графічному редакторі Inkscape. Презентація
3. Векторні контури. Трасування об'єктів. Маскування. «Живі» переходь. Спотворення та деформація. Презентація
Приклади:
Відео 3  Урок 3. Створення кнопки у векторному редакторі Inkscape
Відео 4  Урок 4. Створення векторного персонажа - Пухнастика :) у Inkscape

Заняття 37. Створення простих векторних зображень. (Практична робота 21)
Завдання до практичної роботи

Заняття 38. Методи впорядкування та об'єднання об'єктів.
(Практична робота 22)
Завдання до практичної роботи

Розділ 12. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН У ПОЛІГРАФІЇ.
Заняття 39. Графічний дизайн у поліграфії.
План
1. Комп'ютерна верстка. Програми для комп'ютерної верстки: інтерфейс, основні функції. Теоретичний матеріал.
2. Інструменти роботи з текстом та зображенням. Концепція багатосторінкового документа. Презентація
3. Смислові та художньо-декоративні завдання під час підготовки поліграфічної продукції. Основні друкарські терміни. Презентація.

Заняття 40. Листівки, буклети.
План
1.Листівка. Призначення. Теоретичний матеріал
2. Композиційні прийоми створення листівки. Презентація
3.  Буклет. Призначення. Принципи композиції. Відео
4. Види буклетів. Способи складання буклетів  Теоретичний матеріал

Заняття 41 Створення листівки. (Практична робота 23)
Завдання  до практичної роботи

Заняття 42 Створення інформаційного буклету. (Практична робота 24)
Завдання  до практичної роботиЗаняття 43 Оформлення та макетування багатосторінкового видання – журналу(Практична робота 25)
Завдання  до практичної роботи
(Вибірковий модуль) 
Комп'ютерна анімація (16 год)
теми
Заняття 45 Основи анімації.
1. Анімація. Види анімації. Комп’ютерна анімація. Етапи створення
анімованого зображення. Приклади застосування анімації.
2. Програмні середовища для створення анімацій Презентація
3. Призначення та основні функції редактора GIF-анімацій. Теоретичний матеріал
4. Формати файлів комп'анімації. Теоретичний матеріал
 Відео Створення анімації в GIMP
Заняття 46Пошук та перегляд файлів з анімацією різних видів. (Практична робота 26)  
Завдання  до практичної роботи

Розділ 14. ВЕКТОРНА АНІМАЦІЯ.
Заняття 47. Векторна анімація.
1. Основи векторної графіки. 
2. Створення та редагування векторних зображень. 
3. Векторна анімація. Види векторної анімації: покадрова, руху, форми, з використанням криволінійних шляхів. Теоретичний матеріал
4. Анімація руху одного або кількох обєктів. Анімація обертання.  Теоретичний матеріал

Підручник Macromedia Flash 5.0 

Анімація руху в Macromedia Flash "Метелик" - відео 

Як створити флеш анімацію - основні правила

Заняття 48. Створення простого анімаційного зображення. (Практична робота 27)    Завдання до практичної Покадрова анімація у Macromedia Flash 8

 - відео част.1  та част.2


Заняття 49Редагування початкових файлів анімації. Експорт анімації. (Практична робота 28)
Завдання до практичної роботи

Заняття 50. Інструменти трансформації і деформації. Анімація кольору. Створення керованої анімації. Теоретичний матеріал

Заняття 51.Створення керованої анімації. (Практична робота 29)
Завдання до практичної роботи

Базовий модуль тут
Немає коментарів:

Дописати коментар