Комп'ютерні технології з основами програмування

 Заняття 1.  Тема: Зміст та завдання дисципліни. Характеристика сучасних засобів обробки інформації. (Лекція 1)

План
1. Вступ. Зміст та роль дисципліни «Комп’ютерні технології з основами програмування».
2. Роль комп’ютерних технологій у формуванні техніка-механіка с.-г.  виробництва.
3. Тенденції розвитку новітніх комп’ютерних технологій.
4. Впровадження сучасних комп’ютерних технологій в сільському господарстві.
5. Характеристика сучасних технічних засобі обробки інформації.
6. Техніка безпеки при роботі з ПК.


Заняття 2. Тема:  Сервісне програмне забезпечення. (Лекція 2)
План
1. Програми обслуговування дисків.
2. Перевірка дисків, дефрагментація, відновлення системи,
очистка диска. Форматування диска.
3. Архівація інформації.
4. Комп’ютерні віруси та методи боротьби з ними.

             
 Презентації:
          Сервісні програми ОС
        Комп'ютерні віруси


Заняття 3. Лабораторна робота №1
Тема:  Робота з службовими та антивірусними програмами

Виконані завдання висилайте на електронну пошту  vusl_k@ukr.net або вайбер

Заняття 4. Лабораторна робота №2
Тема: Архівація та розархівація файлів.

Виконані завдання висилайте на електронну пошту  vusl_k@ukr.net або вайбер


Заняття 5. Тема:  Текстовий процесор. (Лекція 3)
План.
1. Програми для роботи з текстовими документами.
2. Текстовий процесор, вставка графічних об’єктів,
оформлення сторінок, введення математичних формул.
3. Засоби автоматизації вводу і заповнення документів.
4. Номера сторінок, колонтитули, виноски і примітки, гіперпосилання.
Самостійна робота
відео  Таблиці
відео Параметри документа

Тема: Створення комбінованого текстового документа. Вставка
графічних об’єктів. Оформлення сторінок.

Виконані завдання висилайте на електронну пошту  vusl_k@ukr.net або вайбер

Тема: Робота з редактором формул. Друкування текстового документа.

Виконані завдання висилайте на електронну пошту  vusl_k@ukr.net або вайбер

ТемаСтворення тексту з посиланням на інші об’єкти.

Виконані завдання висилайте на електронну пошту  vusl_k@ukr.net або вайбер

Заняття 9.
Лабораторна робота № 6
Тема: Робота з програмою ABBYY FineReader, опрацювання текстової та графічної інформації. Ознайомлення з програмами Adobe Reader,
DjVU Reader.

Виконані завдання висилайте на електронну пошту  vusl_k@ukr.net або вайбер
Заняття 11. Табличний процесор. (Лекція 4).
План
1. Використання формул і функцій. 
2. Абсолютні, відносні та мішані посилання у формулах. Посилання на клітинки
 інших аркушів та інших книг. Копіювання формул.

Детальніше        відео
Презентація
відео формули
відео побудова графіків
Самостійна робота
Навчальний посібник із зведених таблиць

Тема: Опрацювання табличної інформації за допомогою вбудованих формул і функцій у середовищі табличного процесора.
Тема: Побудова діаграм і графіків на основі вмісту електронних таблиць.

Тема:  Робота з електронною таблицею  як базою даних.

Заняття 15. Тема: Системи управління базами даних (Лекція 5)
План
1. Загальна характеристика СУБД, таблиці, форми, запити, поля, режими роботи з базами даних.
2. Введення даних у таблиці, сортування, пошук і фільтрація даних.
3. Створення таблиць, форм, запитів і звітів за допомогою майстрів.(самостійне вивчення)
4. Зв’язування таблиць.


Заняття 16.  
Лабораторна робота № 10
Тема: Створення і зв’язування таблиць бази даних.
Тема: Створення форм і запитів бази даних.
Тема: Створення і друкування звітів бази даних.

Заняття 19. Тема: Редактор презентацій Power Point. (Лекція 6)
План
1. Створення презентації. 
2. Принципи стильового оформлення презентації. Дизайн слайда.
3. Анімація, звукове оформлення. Рух об’єктів за заданими траєкторіями.


Детальніше
Відео
Самостійна робота

Заняття 20. Лабораторна робота № 13
Тема: Створення і оформлення слайдів презентації. Настройка анімації.

Тема: Використання аудіо- та відео ефектів при оформлення презентації. Використання гіперпосилань та кнопок дій.


Заняття 22


Заняття 23. Тема:  Комп'ютерна графіка. Види комп’ютерної графіки. (Лекція 7)
План
            1.  Поняття комп'ютерної графіки. 
            2. Види комп’ютерної графіки.

Детальніше
Презентація
Самостійна робота

Заняття 24. Тема: Графічний редактор AutoCAD. (Лекція 8)
План
1. Завантаження, структура вікна. 
2. Команди оформлення креслень. 
3. Виставлення розмірів. 
4. Креслення контурів технічних деталей.

Детальніше
Додатково
Відео 1
Відео 2

Тема: Робота з програмою для опрацювання комп’ютерної графіки AutoCAD.
Тема: Креслення контурів технічних деталей в системі AutoCAD, використовуючи правила спряження. Нанесення розмірів.

Заняття 27. Тема: Конструювання обчислень в середовищі MathСAD. (Лекція 9)
План
1. Характеристика та можливості пакету Mathcad. Вікно програми Mathcad.
2. Головне меню. Панелі інструментів. Текстовий блок, блок формул, графічний блок.
3. Типи даних. Операції виведення та присвоєння. Стандартні функції. Функції
користувача.
4. Поняття про ранжируванні змінні. Матриці та вектори. Символьні обчислення.
5. Розв’язок рівнянь та систем рівнянь.
6. Побудова графіків.


Детальніше
Презентація
Відео знайомство з програмою
відео розв'язок рівнянь і систем рівнянь
відео графіки

Тема: Проведення обчислень із застосуванням базових операцій та функцій у програмі MathCAD.

Тема: Побудова графіків функцій у програмі MathCAD.
Тема: Розв’язок рівнянь, систем рівнянь. Обчислення інтегралів, похідних. Спрощення математичних виразів.


Заняття 31. Тема: Комп’ютерні мережі. Мережа Internet. (Лекція 10)
План
1. Класифікація комп’ютерних мереж.
2. Локальні комп'ютерні мережі і їхні можливості.
3. Топологія ЛКМ і методи доступу до каналів зв'язку.
4. Комп’ютерна мережа Internet. Структура Internet.
5. Протокол TCP/IP. IP-адреси. Доменне ім’я.
6. Служби Internet. Підключення до Internet.
7. Internet-браузери, пошук інформації.

Детальніше
Презентація
Самостійна робота

Тема: Робота з інформаційно-пошуковими системами в Internet.
Тема: Спілкування в Internet. Обмін інформацією.

Використання прикладного програмного забезпечення виробничого характеру.

Тема: Робота з прикладними програмами виробничого характеру.

Заняття 35. Лабораторна робота № 23
Тема: Робота з прикладними програмами виробничого характеру.


Немає коментарів:

Дописати коментар